Občine

Mestna občina Murska Sobota

+386 (0)2 525 16 77
mestna.obcina@murska-sobota.si
www.murska-sobota.si

Občina Apače

+386 (0)2 569 85 50
info@obcina-apace.si
www.obcina-apace.si

Občina Beltinci

+386 (0)2 541 35 35
info@beltinci.si
www.beltinci.si

Občina Cankova

+386 (0)2 540 93 70
tajnistvo@obcina-cankova.si
www.cankova.si

Občina Črenšovci

+386 (0)2 573 57 50
info@obcina-crensovci.si
www.obcina-crensovci.si

Občina Dobrovnik

+386 (0)2 577 68 80
obcina@dobrovnik.si
www.dobrovnik.si

Občina Gornja Radgona

+386 (0)2 564 38 38
tajnistvo.zupana@gor-radgona.si
www.gor-radgona.si

Občina Gornji Petrovci

+386 (0)2 556 90 00
obcinagp@gornji-petrovci.si
www.gornji-petrovci.si

Občina Grad

+386 (0)2 551 88 80
tajnistvo@obcina-grad.si
www.obcina-grad.si

Občina Hodoš

+386 (0)2 559 80 21
obcina-hodos-kozseg@siol.net
www.hodos.si

Občina Kobilje

+386 (0)2 579 92 20
obcina@kobilje.si
www.kobilje.si

Občina Križevci

+386 (0)2 584 40 43
info@obcina-krizevci.si
www.obcina-krizevci.si

Občina Kuzma

+386 (0)2 555 80 14
obcina.kuzma@moj.net
www.obcina-kuzma.si

Občina Lendava

+386 (0)2 577 25 00
obcina@lendava.si
www.lendava.si

Občina Ljutomer

+386 (0)2 584 90 44
obcina.ljutomer@ljutomer.si
www.obcinaljutomer.si

Občina Moravske Toplice

+386 (0)2 538 15 00
obcina@moravske-toplice.si
www.moravske-toplice.si

Občina Odranci

+386 (0)2 577 34 80
obcina.odranci@siol.net
www.odranci.si

Občina Puconci

+386 (0)2 545 91 00
obcina.puconci@puconci.si
www.puconci.si

Občina Radenci

+386 (0)2 566 96 10
obcina@radenci.si
www.radenci.si

Občina Razkrižje

+386 (0)2 584 99 00
obcinarazkrizje@siol.net
www.razkrizje.si

Občina Rogašovci

+386 (0)2 558 88 10
obcina.rogasovci@siol.net
obcina-rogasovci.si

Občina Šalovci

+386 (0)2 559 80 50
info@salovci.si
www.salovci.si

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

+386 (0)2 564 45 20
obcina@sveti-jurij.si
www.sveti-jurij.si

Občina Tišina

+386 (0)2 539 17 10
obcina@tisina.si
www.tisina.si

Občina Turnišče

+386 (0)2 572 10 60
obcina@turnisce.si
www.turnisce.si

Občina Velika Polana

+386 (0)2 577 67 50
obcina@velika-polana.si
www.velika-polana.si

Občina Veržej

+386 (0)2 584 44 80
obcina.verzej@siol.net
www.verzej.si