Krapje

Čebelarski muzej Tigeli

Začetki čebelarstva Tigeli segajo v leto 2002, takrat smo kupili prve čebelje družine. Že prvo leto so bili dosežki pozitivni, zato smo iz leta v leto družine le še povečevali in sedaj čebelarimo z 130 –imi gospodarnimi družinami v dveh stacionarnih čebelnjakih in treh prevoznih enotah. Prelomno leto je bilo 2005, takrat smo podedovali čebelarski muzej od čebelarja Draga Šalamuna, istega leta smo na upravni enoti Ljutomer registrirali dopolnilno dejavnost in se začeli intenzivno ukvarjati z čebelarskim turizmon. Leta 2008 smo zraven muzeja postavili učni čebelnjak z osmimi družinami, kjer obiskovalcem pokažemo delo pri čebelah. Posebnost čebelnjaka je zastekljen prostor v notranjosti, kjer lahko obiskovalci opazujejo delo čebelarja skozi stekleno steno. Pri delu v čebelarstvu in trženju naših proizvodov pomaga celotna družina, saj se redno udeležujemo prodaje na stojnicah, kakor tudi doma.

Trudimo se pridelati vrhunski slovenski med, številna priznanja, ki smo jih dobili na ocenjevanjih medu in medenih likerjev, posebej pa še zadovoljstvo naših kupcev nam potrjujejo, da smo na pravi poti.

Podatki za stik

Kolodvorska ulica 33, 9241 Veržej

+386 31 853 390

cebelarstvo.tigeli@gmail.com

Delovni čas